ไม่ว่าองค์กรจะมีโจทย์แบบไหน
ก็สามารถ สร้างการเรียนรู้ที่ดีที่สุด ได้

ด้วยขั้นตอนการออกแบบหลักสูตรของเรา ที่สามารถตอบทุกโจทย์ขององค์กร
และธุรกิจมากที่สุด เหมือนเป็นหนึ่งในทีม…ที่เข้าใจคุณจริง ๆ

คอร์สพัฒนาทักษะ

ที่จำเป็นต่อทุกการทำงานในองค์กร

ไม่ว่าองค์กรของคุณจะมีความต้องการแบบไหน ก็สามารถตอบทุกโจทย์ปัญหาได้
ผ่านคอร์สเรียนเพื่อองค์กรทั้ง 3 ซีรีส์ ครอบคลุมทั้งพนักงานทั่วไป Talent ในองค์กร
หัวหน้างาน หรือแม้แต่ผู้บริหาร รวมทั้งการพัฒนาทักษะเพื่อต้อนรับการทำงานแบบ Hybrid
ที่พิสูจน์แล้วว่าทุกทักษะ สามารถพัฒนาได้จริง ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่ใช่
และออกแบบได้ตามบริบทขององค์กร

Words From Our Customers 

บรรยากาศภายในคอร์ส

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

ติดต่อคุณกาแฟ (+66)64-246-7888 โดยตรง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

เราไม่สามารถเซฟข้อมูลของคุณได้ รบกวนตรวจสอบอีกครั้งและลองส่งใหม่
ขอบคุณที่สนใจในคอร์สของเรา ทีมงาน BASE Playhouse ได้รับข้อมูลของคุณแล้ว และจะติดต่อคุณกลับโดยเร็วที่สุด
The SMS field must contain between 6 and 19 digits and include the country code without using +/0 (e.g. 1xxxxxxxxxx for the United States)
?

ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัท เบส เลิร์นเอ็กซ์ จำกัดและบริษัทในเครือ ซึ่งรวมถึงพนักงานและตัวแทนของบริษัท ทำการเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้ทั้งหมดของข้าพเจ้าที่ให้ไว้กับบริษัท และเปิดเผยให้แก่บุคคลหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่บริษัทได้มอบหมาย เพื่อประโยชน์อันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการ การทำกิจกรมทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการในอนาคต รวมถึงวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร

BASE Playhouse

719 อาคารมิ้นท์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 4 ถ. พระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง

© 2021 BASE Playhouse