loader image

Talent Development
& Training

หลักสูตรพัฒนาทักษะยุคใหม่ ที่สามารถ Customize
ให้ตรงกับโจทย์ทางธุรกิจได้ สนุก ได้ลงมือทำจริงกว่าหลักสูตรไหน ๆ

Our Design Principle

Instructional Design

ประยุกต์ใช้ได้จริง ฝึกจริง ไม่กลวง

การออกแบบการเรียนรู้ที่แยกองค์ประกอบของ Competency ออกมาเป็น ความรู้ ทักษะ และ ทัศนคติที่ถูกต้อง เพื่อนำไปออกแบบการเรียนรู้อย่าง เจาะจง เพื่อให้เกิดการฝึกได้จริงตรงตามเป้าหมายองค์กร และไม่กลวง

Gamification

สนุก เสพติด ราวกับเล่นเกม

กระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ ‘ทฤษฎีเกม’ (Gamification) และ จิตวิทยาในพฤติกรรมมนุษย์ (Behavioral Design) ในทุก ๆ กิจกรรม เพื่อสร้างแรงกระตุ้น ในการเรียนรู้ ให้ผู้เข้าร่วมสนุกไปกับกระบวนการ และอยากที่จะเรียนรู้ต่อด้วยตัวเอง

Simulation-based Learning

ออกแบบสำหรับทีมคุณโดยเฉพาะ

กระบวนการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation Game) ที่สามารถออกแบบได้ตามโจทย์ขององค์กรและธุรกิจ ทำให้ผู้เรียนได้ทดลองตัดสินใจในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงความจริงที่สุด ลองล้มจริง เจ็บจริง แต่ไม่เสี่ยง ประสบการณ์จริงที่ได้สามารถร่นระยะเวลาการเรียนรู้ได้อย่างมหาศาล

Our Expertise

21st Century Skills
 • Critical Thinking
 • Leadership & Collaboration
 • Creativity
 • Communication
 • Pitching & Presentation
 • Negotiation Tactics
Business Innovation & Entreprenureship
 • Critical Thinking
 • Leadership & Collaboration
 • Creativity
 • Communication
 • Pitching & Presentation
 • Negotiation Tactics
Positive Pshychology
 • Critical Thinking
 • Leadership & Collaboration
 • Creativity
 • Communication
 • Pitching & Presentation
 • Negotiation Tactics
Gamification
 • Critical Thinking
 • Leadership & Collaboration
 • Creativity
 • Communication
 • Pitching & Presentation
 • Negotiation Tactics

Essential Course

หลักสูตรพื้นฐานสุดฮิตที่ทุกองค์กรต่างเรียกร้อง

Course Environment

Customize Course

ขั้นตอนการออกแบบหลักสูตรของเรา เพื่อสร้างหลักสูตรที่ตรงตามจุดประสงค์ของแต่ละองค์กรและธุรกิจมากที่สุด

Define Learning Outcomes

กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ที่อยากได้

“Be specific”

Describe Learner

ทำความเข้าใจผู้เรียน

“Empathize learners”

Design Learning Process

ออกแบบกระบวนการให้ตรงโจทย์

Make it customized & SEXY

Deliver Learning

นำกระบวนการที่ฝึกได้จริง

“With 200% energy”

Evaluate Learning Outcomes

วัดผลกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ

“Be accurate and effective”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

หรือสามารถติดต่อคุณกาแฟ (+66)64-246-7888 โดยตรง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

เราไม่สามารถเซฟข้อมูลของคุณได้ รบกวนตรวจสอบอีกครั้งและลองส่งใหม่
ขอบคุณที่สนใจในคอร์สของเรา ทีมงาน BASE Playhouse ได้รับข้อมูลของคุณแล้ว และจะติดต่อคุณกลับโดยเร็วที่สุด
The SMS field must contain between 6 and 19 digits and include the country code without using +/0 (e.g. 1xxxxxxxxxx for the United States)
?
ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัท เบส เลิร์นเอ็กซ์ จำกัดและบริษัทในเครือ ซึ่งรวมถึงพนักงานและตัวแทนของบริษัท ทำการเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้ทั้งหมดของข้าพเจ้าที่ให้ไว้กับบริษัท และเปิดเผยให้แก่บุคคลหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่บริษัทได้มอบหมาย เพื่อประโยชน์อันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการ การทำกิจกรมทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการในอนาคต รวมถึงวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร

BASE Playhouse

719 อาคารมิ้นท์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 4 ถ. พระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง

© 2021 BASE Playhouse