fbpx

THINKING
SKILL SERIES

พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจผ่านเกมสถานการณ์จำลอง
ฝึกการแก้ไขปัญหาและตอบโจทย์เป้าหมายองค์กรแบบตรงจุด

 ทำไม Thinking Skill จึงจำเป็นกับทุกองค์กร?

การตัดสินใจในการทำธุรกิจแต่ละครั้งแทบเป็นการชี้ชะตาว่าจะนำมาซึ่งผลประโยชน์หรือโทษ ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) จึงกลายเป็น Soft Skill ที่ World Economic Forum ยกให้เป็นทักษะสำคัญต่อเนื่องมาหลายปี ยิ่งกว่านั้นในยุคของข้อมูล การคิดวิเคราะห์ด้วยข้อมูลจึงแทบกลายเป็นทักษะที่ขาดไม่ได้
เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตและไม่พลาดในการตัดสินใจ

ทำไม Thinking Skill จึงจำเป็นกับทุกองค์กร?

การตัดสินใจในการทำธุรกิจแต่ละครั้งแทบเป็นการชี้ชะตาว่าจะนำมาซึ่งผลประโยชน์หรือโทษ ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) จึงกลายเป็น Soft Skill ที่ World Economic Forum ยกให้เป็นทักษะสำคัญต่อเนื่องมาหลายปี ยิ่งกว่านั้นในยุคของข้อมูล การคิดวิเคราะห์ด้วยข้อมูลจึงแทบกลายเป็นทักษะที่ขาดไม่ได้
เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตและไม่พลาดในการตัดสินใจ

สร้างรากฐานการคิดในองค์กรให้แข็งแรง นำไปสู่การตัดสินใจอันเฉียบคม

ช่วยแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
ให้ได้ผลลัพธ์ดียิ่งขึ้น

สร้างวัฒนธรรมการสงสัยและตั้งคำถามอย่างสร้างสรรค์

หลีกเลี่ยง ‘อคติ’ (Bias)
และ ‘ตรรกะวิบัติ’ (Fallacy)

ประสบการณ์เรียนรู้ที่ดีที่สุดจาก BASE Playhouse

เกมฝึกทักษะ Critical Thinking
ผ่านการสวมบทเป็นนักสืบคดีฆาตกรรม
วิเคราะห์พยานและหลักฐาน
เพื่อสืบหาผู้ร้ายตัวจริง

 

บรรยายผสานกิจกรรมเพื่อชี้ให้เห็นถึงความรู้พื้นฐานและกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ ที่จะเปลี่ยนความคิดของผู้เข้าร่วมว่าเหตุใดจึงมีความสำคัญในกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจ

กิจกรรมเพื่อทำความเข้าใจกับแนวคิดของ“ อคติ” และ “ตรรกะวิบัติ” โดยเริ่มตั้งแต่การสนทนาในชีวิตประจำวันไปจนถึงการพูดคุยเกี่ยวกับบริบททางธุรกิจ

กิจกรรมที่รวมเฟรมเวิร์ค (Framework) การทำงานทางธุรกิจแบบลงมือปฏิบัติ

รวมคอร์ส ‘Thinking Skill Series’
ที่เหมาะสำหรับพนักงานทุกตำแหน่ง

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคอร์ส รวมทั้งการออกแบบเฉพาะเพื่อองค์กรคุณได้ที่ คุณวรุตม์ (+66)62-494-7425 

Critical Thinking for Better Decision-Making

เพิ่มความคมคายในการคิด
สู่การตัดสินใจอย่างเฉียบคม

Business Decision Making with Critical Thinking

การคิดแบบวิจารณญาณ
เพื่อตัดสินใจทางธุรกิจ

Solving Complex Problems with Critical Thinking

แก้ไขปัญหาอันซับซ้อน
ด้วยการคิดที่มีประสิทธิภาพ

Advanced Problem-Solving for Complex Challenges

พิชิตทุกความท้าทาย
ด้วยทักษะการคิดแก้ปัญหาขั้นสูง

Super Thinking with Critical & Creative thinking

ปลุกพลังการคิดสร้างสรรค์
พร้อมตัดสินใจให้เฉียบคม

Supercharge Creativity Sparking Your Creative Potential

ระเบิดพลังการคิด
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ไม่รู้จบ

Speaker

Anand Kulpiyavaja (Earth)

Learning Designer Lead
& Education Business Unit Lead, BASE Playhouse

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทักษะ Critical Thinking และ Problem Solving
มีประสบการณ์ออกแบบหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนมัธยมชั้นนำมากมาย

บรรยากาศภายในคอร์ส

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หรือติดต่อ คุณวรุตม์ โดยตรงที่ (+66)62-494-7425 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

BASE Playhouse

719 อาคารมิ้นท์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 4 ถ. พระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง

© 2021 BASE Playhouse