fbpx

The Power Skills

ปลดล็อกทักษะขั้นสูง
รวมชุดทักษะเพื่อสร้างสมรรถนะที่ตอบโจทย์องค์กร

เทคนิคและกระบวนการจริง l เนื้อหาแน่น l ครบ จบ เพื่อ Talent ในองค์กร

Course Environment

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

หรือติดต่อ คุณแชมป์ โดยตรงที่ 062-497-4497 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

BASE Playhouse

719 อาคารมิ้นท์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 4 ถ. พระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง

© 2021 BASE Playhouse