fbpx
Seamless Collaboration (In Progress)

สร้าง ‘ทีมคุณภาพ’ สำหรับทุกคน

ปูพื้นฐานการทำงานร่วมกันของบุคลากรทั้งในและนอกแผนก
ในด้านกระบวนการทำงาน การสื่อสาร
และวัฒนธรรมการทำงานเพื่อสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งที่จะได้รับหลังจากจบคอร์ส

เข้าใจระบบการทำงานเป็นทีมให้แข็งแรง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

รู้จักทีมของตัวเอง
เข้าใจกันและกันมากขึ้น

วิธีการจัดการกับความขัดแย้ง
หรืออุปสรรคที่จะพบเจอ
เมื่อต้องทำงานร่วมกัน

การบริหารจัดการทีม
ให้ Effective ยิ่งขึ้น

คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร

ทุกคนในองค์กร

โดยเฉพาะทีมที่ทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างทีมที่แข็งแรงที่สุดขององค์กร

องค์กรที่ต้องการอบรมพนักงาน

โดยการสร้างความเป็นทีมให้กับองค์กร
ให้ทุกทีมทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น

หัวหน้าทีม

ที่ต้องการพัฒนาสกิลผู้นำ
ด้วยหลักสูตร Leadership development program

พนักงานใหม่ในองค์กร

ที่ต้องการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในทีมคุณ

ควบคุมประสบการณ์เรียนรู้ ด้วย Learning Design

ที่อยากจะสร้างวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์
ให้เกิดขึ้นในองค์กร

ปลดล็อคความเป็นไปไม่ได้ด้วย Technology

ที่อยากจะสร้างวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์
ให้เกิดขึ้นในองค์กร

Operation support system และ Facilitator

ที่อยากจะสร้างวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์
ให้เกิดขึ้นในองค์กร

บริการส่ง Learning Material

ที่อยากจะสร้างวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์
ให้เกิดขึ้นในองค์กร

Online Assessment Tools

ที่อยากจะสร้างวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์
ให้เกิดขึ้นในองค์กร

Course Highlight

อบรมการทำงานเป็นทีม ด้วยวิธีการเชื่อมความสัมพันธ์ (Team Cohesion)
และการเลือกคนให้เหมาะกับงาน (Putting the right man on the right job)
เพื่อสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ

เทคนิคการตั้งกฎ (Ground Rule) เพื่อการทำงานเป็นทีม
และวิธีรับมือกับความขัดแย้งในการทำงานจริง

‘The Alpha Team’ Simulation Game
ที่ออกแบบโดยทีม BASE Playhouse
เพื่อฝึกการทำงานเป็นทีมด้วยความสนุก ใช้ความรู้แบบ step by step

รวมคอร์ส ‘Seamless Collaboration’
ประยุกต์ใช้ได้ตามบริบทขององค์กร

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคอร์ส รวมทั้งการออกแบบเฉพาะเพื่อองค์กรคุณได้ที่ คุณแชมป์ (+66)62-497-4497 

Seamless Collaboration
for Team Building
& Core Value Setting

สร้างทีมเวิร์คที่มีประสิทธิภาพ
เสริมค่านิยมองค์กร

เหมาะสำหรับ : พนักงานทุกระดับ / พนักงานใหม่ที่กำลังเป็นส่วนหนึ่งของทีม / องค์กรที่ต้องสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกับพนักงาน

Team Building
with ANACADE

สร้างทีมคุณภาพพร้อมกับการฝึกทักษะ ด้วยภารกิจพิชิตมังกร

เหมาะสำหรับ : พนักงานทุกระดับ / พนักงานใหม่ที่กำลังเป็นส่วนหนึ่งของทีม / องค์กรที่ต้องสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกับพนักงาน

Seamless Collaboration
for Future Leadership
& Teamwork

กระบวนการสร้างความร่วมมือเชิงลึกสำหรับหัวหน้าทีม

เหมาะสำหรับ : Team Leader / Future Leader / ผู้นำองค์กร

Seamless Collaboration
for Project Management

หลักการบริหารทีมเฉพาะกิจให้มีประสิทธิภาพและราบรื่น

เหมาะสำหรับ : Project Manager / Project-based leadership

Speaker

Maytwin Pitipornvivat

CEO & Co-Founder of BASE Playhouse /
Behavioral & Gamification Designer

ผู้สอนและออกแบบกระบวนการที่มีประสบการณ์ในวงการ Training และ Coaching มากว่า 10 ปี มีความเชี่ยวชาญในการวางกลยุทธ์องค์กร (Strategy Integration)
และมีประสบการณ์หลายปีในการเป็น Change Leader ในบริษัทข้ามชาติ

Peesadech Pechnoi

Co-Founder of BASE Playhouse /
Learning Designer & Technologist

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างออกแบบการเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์ ที่อยู่ในวงการการสร้างนวัตกรรม และเทคโนโลยีในบริษัทใหญ่ มากว่า 8 ปี ที่หลงใหลในการการจัดการความรู้ และการค้นหาเทคโนโลยีมาช่วยให้การฝึกความสามารถดีขึ้น

บรรยากาศภายในคอร์ส

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

หรือติดต่อ คุณแชมป์ โดยตรงที่ (+66)62-497-4497 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

BASE Playhouse

719 อาคารมิ้นท์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 4 ถ. พระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง

© 2021 BASE Playhouse