fbpx
Hyper-Engagement Gamification for Leader [In progress]

หลักสูตรการคิดเพื่อตัดสินใจอย่างเฉียบคม ตอบทุกโจทย์ปัญหาในองค์กร

จะตัดสินใจยังไงให้ดีที่สุด?
แค่ “เอ๊ะ” ให้ตรงจุด ก็ไขปัญหาได้ง่าย ๆ ด้วยหลักสูตร Critical thinking ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อทีมคุณ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Gamification คืออะไร?

ทำไมถึงจำเป็นสำหรับองค์กร

Gamification คือ หลักการที่ใช้ทฤษฎีการออกแบบพฤติกรรม (Behavioral Science) มาใช้เพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมมากขึ้นในทุกบริบท เพื่อทำให้มีกระบวนการเรียนรู้ หรือการเข้าใจซึมซับสิ่งต่าง ๆ ที่ได้รับรอบตัวได้ดีขึ้น ที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้มากกว่า 50% หลักการโดยง่ายคือ หากคนอยู่ใน Focus Mode หรือ Flow State ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนออกมาเพื่อทำให้เกิดการตื่นรู้ได้มากขึ้น รับข้อมูลเชื่อมโยงในสมองได้ดีขึ้น ไปจนถึงเปลี่ยนเข้าสู่ความทรงจำระยะยาว (Long-term Memory) เข้าใจชุดข้อมูลที่รับได้ดีขึ้น

การประยุกต์ใช้ Gamification ภายในองค์กรสามารถเกี่ยวข้องได้กับทุกสถานการณ์ในองค์กร โดยเฉพาะการทำงานที่ต้องอาศัยการเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่าง เช่น

HRM หรือหน่วยงานด้านบุคลากร : สามารถใช้ Gamification เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมพนักงาน หรือวัฒนธรรมองค์กร ให้เกิดแรงขับเคลื่อนพฤติกรรมเชิงบวก (Motivation Drive) ตอบสนองพฤติกรรมที่คาดไว้ได้ดีขึ้น

HRD หรือหน่วยงานก้านการพัฒนาการเรียนรู้ : ใช้ Gamification ประกอบการสร้างหลักสูตร Training หรือหลักสูตรอบรมสัมมนาต่าง ๆ ให้เกิดการมีส่วนร่วมจากผู้เข้าร่วมมากขึ้น สนุกมากขึ้น และสร้างความไว้ใจระหว่างผู้เรียนและผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้

การออกแบบผลิตภัณฑ์ : Gamification เหมาะทั้งกับ UX/Ui Designer ที่ต้องการออกแบบ Digital Product ให้ผู้ใช้งานมีประสบการณ์เสพติดกับ product ให้ใช้ได้บ่อยขึ้น นานขึ้น หรือเหมาะกับนักออกแบบสินค้า ที่ต้องการออกแบบให้ผู้บริโภคกลับมาใช้ซ้ำมากขึ้น

พนักงานการตลาด : Gamification จะถูกใช้เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคให้ซื้อของมากขึ้น ตั้งแต่การสร้าง Campaign Marketing ต่าง ๆ ทั้ง Online หรือ Offline เช่น ระบบสะสมแต้ม คูปอง และการส่งเสริมยอดขาย

หัวหน้างานหรือ Leadership : ผู้นำควรรู้ศาสตร์ Gamification และทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังอย่าง Behavioral Science และ Motivational Science เพื่อเข้าใจคน ให้สามารถใช้ในกระบวนการ Coaching, พัฒนาองค์กร (Organization Development) หากผู้นำเข้าใจพฤติกรรมหรือแรงขับเคลื่อนภายใน จะส่งผลต่อการ Feedback ให้กับพนักงานในสังกัดได้ดีขึ้น

Behavior Sciences

กระบวนการคิดที่ช่วยยกระดับการตัดสินใจ ผ่านการพิจารณาทุกมุมมองและลำดับความสำคัญของชุดข้อมูล ให้สามารถสร้างการตัดสินใจที่ดีที่สุดได้

Game Design

การคิดเป็นรากฐานทุกระบวนการแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการทำความเข้าใจปัญหา การหาสาเหตุหรือต้นตอ การคิดวิธีการแก้ไขปัญหา ไปจนถึงการลงมือแก้ไขปัญหา กระบวนการคิดที่ดี จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นตามไปด้วย

Design Thinking for Gamified Solution Development

กระบวนการคิดที่ดีเกิดขึ้นจากการตั้งคำถามที่ดี เพราะจะช่วยทำให้ผู้คิดสามารถเสาะหาชุดข้อมูลเพียงพอ เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์อย่างรอบด้าน

ขั้นตอนการประยุกต์ใช้ Gamification เบื้องต้น
(Stage in the Gamification process)

1. ทำความเข้าใจจุดประสงค์ของการออกแบบเกม

 • ผู้ออกแบบจะต้องสามารถรับรู้ถึงพฤติกรรมที่ต้องการกระตุ้นหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นโดยใช้ Gamification

2. กำหนด Persona ของเป้าหมาย

 • วิเคราะห์ถึงตัวตน ลักษณะแนวคิด แรงขับเคลื่อนภายใน และการกระตุ้นพฤติกรรมที่เหมาะสม

3. ออกแบบกลไกเกม

 • กระบวนการสร้างกลไกเกมจากการประยุกต์ใช้กลไกที่มีอยู่เดิม หรือสร้างกลไกขึ้นใหม่จากการระดมสมองภายในทีม เพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการตอบสนองด้วยรางวัล (Reward System) การสร้าง Feedback Loop ที่สามารถกระตุ้นพฤติกรรมต่าง ๆ ของเป้าหมายได้

4. การทำตัวต้นแบบและทดสอบ

 • กระบวนการทดสอบประสิทธิภาพของเกม หรือ Game Calibration และการ Playtesting เพื่อปรับแก้กลไกต่าง ๆ ในเกมให้เหมาะสม สามารถตอบโจทย์การแก้ปัญหาได้จริง

5. การนำเกมไปใช้จริงและวัดผล

 • การนำกลไกเกมไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายจริง และเลือกตัวชี้วัดสำหรับวัดผล (Key Measurement Metric) เพื่อให้ผู้ออกแบบสามารถประเมินประสิทธิภาพของการนำกลไกเกมไปใช้แก้ปัญหา

หลักสูตร Gamification ของ BASE Playhouse
แตกต่างจากที่อื่นอย่างไร?

เนื้อหา Gamification ที่ลึกกว่า

คอร์สช่วยยกระดับการคิดและตัดสินใจของพนักงานในองค์กร ทั้งในชีวิตประจำวัน ไปจนถึงการทำงาน ผู้เรียนจะได้พบกับการคิดจากการใช้ข้อมูล หรือ Data Thinking พื้นฐาน การให้เหตุผลประกอบการคิดและตัดสินใจ เสริมด้วยการหลบหลีก ‘อคติ’ (Bias) และ ‘ตรรกะวิบัติ’ (Fallacy)

ต่อยอดเพื่อสร้างเป็น Gamified Innovation ได้

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้กระบวนการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน โดยนำการคิดแบบ Critical Thinking เข้ามาผสมผสาน เพื่อพัฒนาทักษะอย่างแท้จริง ไม่ใช่การจำ process ไปใช้โดยไม่ผ่านการทำความเข้าใจภาพรวมของกระบวนการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง

สอนจาก Case Studies จริง

เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการเรียนรู้จากบริบททางธุรกิจโดยเฉพาะ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะจากการสมบทบาทเป็นเจ้าของธุรกิจ ผ่านเกมจำลองธุรกิจเสมือนจริง (Business Simulation Game) และใช้การคิดแบบ Critical Thinking ประกอบทุกการตัดสินใจ

คอร์สออกแบบเกม ที่สอนด้วยเกม

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้กระบวนการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน โดยนำการคิดแบบ Critical Thinking เข้ามาผสมผสาน เพื่อพัฒนาทักษะอย่างแท้จริง ไม่ใช่การจำ process ไปใช้โดยไม่ผ่านการทำความเข้าใจภาพรวมของกระบวนการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง

Learning Outcome
หรือสิ่งที่ผู้เรียนจะได้จากหลักสูตร Critical Thinking

สมรรถนะ (Competency) ที่ผู้เรียนจะได้จากหลักสูตรนี้

ความรู้ (Knowledge)

 • ชุดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Sciences) เข้าใจหลักการทำงานของพฤติกรรมมนุษย์ ประเภทและการทำงานของกลไกแรงขับเคลื่อนภายใน (Motivational Drive)
 • ชุดความรู้ของกลไกเกมและองค์ประกอบของเกมแบบต่าง ๆ ให้ผู้เรียนมีคลังข้อมูลเครื่องมือเกมที่นำไปใช้ได้จริง ในการออกแบบเกมและประยุกต์ใช้จริง
 • ทำความเข้าใจ Case Study แบบต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในบริบทจริงได้อย่างถูกต้อง

ทักษะ (Skills)

 • Empathy: ความสามารถในการทำความเข้าใจความคิด ความรู้สึก และความต้องการของผู้ใช้ จุดบอด และปัญหาที่พวกเขามีอยู่
 • Creativity: ความสามารถในการสร้างแนวคิดและวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลาย ใหม่ และตอบโจทย์
 • Game Design Skill : ความสามารถในการออกแบบเกม จากการเรียนรู้กลไกเกมและเครื่องมือชนิดต่าง ๆ
 • Prototyping: ความสามารถในการสร้างต้นแบบทางความคิด ผ่านเครื่องมือต่างๆ เพื่อทดสอบและทำซ้ำให้ดีขึ้นกว่าเดิม (Iteration)

ชุดวิธีคิด (Mindsets)

 • Prototyping : เรียนรู้การลองผิดลองถูก จนได้วิธีการที่สนุกและกระตุ้นพฤติกรรมผู้ใช้งานได้จริง

 • User-Centric : การทำความเข้าใจปัญหา และมองเห็นแรงขับเคลื่อนภายในของผู้ใช้งาน

รูปแบบการเรียนรู้ที่สามารถจัดหลักสูตร
‘Gamification’ ได้

โดยปกติทางทีม Learning Designer ของ BASE Playhouse
จะออกแบบหลักสูตรกระบวนการคิดเชิงออกแบบตามความต้องการด้านสมรรถนะ (Competency) เป้าหมายของแต่ละองค์กร โดยแบ่งง่าย ๆ ดังนี้

1. หลักสูตรทำความเข้าใจเบื้องต้น

 • Session ระยะสั้น ในรูปแบบ Inspiration Talk จำนวน 3-4 ชั่วโมง เพื่อทำความรู้จัก Gamification ต่อการประยุกต์ใช้จริงในอนาคต

2. หลักสูตรสำหรับเติมทักษะและวิธีคิดพื้นฐาน

 • หลักสูตรฝึกทักษะ 1 วัน เพื่อเรียนรู้หลักการและฝึกใช้ Gamification พร้อมเทคนิค

3. หลักสูตรสำหรับนำทักษะไปใช้จริง 

 • หลักสูตรเจาะลึก 2-3 วัน เรียนรู้กระบวนการออกแบบเกมเชิงลึก พร้อมทั้งหยิบนำ Project หรือบริบทจริงที่มีอยู่แล้วในองค์กร มาใช้เป็นโจทย์การออกแบบ Solution จริง

4. หลักสูตรเพื่อสร้างนวัตกรรมขึ้นจริง

 • หลักสูตรรูปแบบ Hackathon หรือ Project Program ระยะยาว ที่ผู้เรียนจะเรียนรู้หลักสูตรเจาะลึก พร้อมสู่การลงมือทำจริงในรูปแบบ Project-based Learning และแข่งขันกันใน Hackathon เพื่อให้ได้ Gamification Initiative มาใช้จริงในองค์กร

กระบวนการทำงานร่วมกับทีม HR ของแต่ละองค์กร

Define Learning Outcomes

ระบุเป้าหมายทางการเรียนรู้และทางธุรกิจที่บริษัทต้องการบรรลุผ่านหลักสูตร Design Thinking ผลลัพธ์เหล่านี้ควรสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัท

Conduct a Training Needs Analysis

กำหนดช่องว่างทักษะและความรู้ (Skills and knowledge gaps) ที่จำเป็น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ที่จะนำไประบุหัวข้อและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมในหลักสูตรการคิดเชิงออกแบบ

Customize the Curriculum

ออกแบบและปรับแต่งหลักสูตร Hyper Engagement Gamification ให้ตรงกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้และผลลัพธ์ทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง โดยจะนำกรณีศึกษาจริงของธุรกิจมาใช้งานในหลักสูตร ผ่านการออกแบบโมดูลเฉพาะ กิจกรรม และการประเมินที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้

Create Workshop or Bootcamp Session

จัดเวิร์กช็อปหรือ Bootcamp ที่สอดคล้องกับหลักสูตรที่กำหนด

Evaluate and Measure

หาวิธีประเมินและวัดผลเวิร์กช็อปที่สามารถใช้เพื่อตัดสินใจอย่างรอบรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร
และเวิร์กช็อป

Agenda หลักสูตร Design Thinking พื้นฐาน

ตัวอย่าง Session หรือกระบวนการเรียนรู้ ที่หลักสูตรสามารถปรับได้ให้เหมาะสมแต่ละองค์กร ตามเป้าหมาย ระยะเวลา และ Budget ของแต่ละองค์กร

Why Critical Thinking- Mind mapping & Data Analytics

บรรยายผสานกิจกรรมเพื่อชี้ให้เห็นถึงความรู้พื้นฐานและกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ ที่จะเปลี่ยนความคิดของผู้เข้าร่วมว่าเหตุใดจึงมีความสำคัญในกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังเทคนิคในการสร้างเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการทำแผนที่ทางความคิดให้คิดได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

The Power of Curiosity

กิจกรรมระยะสั้นเกี่ยวกับเทคนิคการถามคำถาม
เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังของความอยากรู้อยากเห็น

Understanding Bias & Fallacies

กิจกรรมเพื่อทำความเข้าใจกับแนวคิดของ“ อคติ” และ “ตรรกะวิบัติ” โดยเริ่มตั้งแต่การสนทนาในชีวิตประจำวันไปจนถึงการพูดคุยเกี่ยวกับบริบททางธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยเวิร์กชอปที่แสดงให้เห็นถึงข้อผิดพลาดทั่วไปของกับดักทางความคิด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดเหล่านั้น

Application of Critical Thinking in Business Case

 กิจกรรมที่รวมเฟรมเวิร์ค (Framework) การทำงานทางธุรกิจแบบลงมือปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นไปที่การประยุกต์ใช้ผ่านการแตกองค์ประกอบของข้อมูลและการสร้างสมมติฐานเพื่อการทดสอบ

Corporate Murder: Simulation Game for Decision Critical Thinking

เกมจำลองสถานการณ์ที่ผู้เล่นต้องตัดสินใจที่ซับซ้อนและท้าทาย เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในขณะที่รวบรวมข้อมูลจากผลลัพธ์ทาง เพื่อสร้างสมมติฐานและทำการตัดสินเพิ่มเติม

Session เพิ่มเติมสำหรับคอร์ส Critical Thinking เพื่อการฝึกทักษะเชิงลึกตามผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการ

Business simulation game for Enhancing Decision Making

เกมจำลองสถานการณ์ผ่านบริบททางธุรกิจจากองค์กร ที่ผู้เรียนจะได้สวมหมวกเป็นนักธุรกิจที่ต้องคิดและตัดสินใจ เพื่อสร้างผลประโยชน์ทางธุรกิจให้ได้มากที่สุด
(เฉพาะคอร์ส Critical Thinking for Business Decision Making)

Complex Problem Solving Process Integrate with Critical Thinking

 เรียนรู้กระบวนการการคิดเพื่อแก้ปัญหาเชิงลึก
(เฉพาะคอร์ส Critical Thinking for Complex Problem Solving)

Speaker

Maytwin Pitipornvivat

CEO & Co-Founder of BASE Playhouse
/
Behavioral and Gamification Designer

ผู้สอนและออกแบบกระบวนการที่มีประสบการณ์ในวงการ Training และ Coaching มากว่า 10 ปี มีความเชี่ยวชาญในการวางกลยุทธ์องค์กร (Strategy Integration)
และมีประสบการณ์หลายปีในการเป็น Change Leader ในบริษัทข้ามชาติ (International Corporate)

บรรยากาศภายในคอร์ส

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หรือติดต่อ คุณณัฐพล (แชมป์) โดยตรงที่ (+66)62-497-4497 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

BASE Playhouse

719 อาคารมิ้นท์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 4 ถ. พระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง

© 2021 BASE Playhouse