fbpx

ลงทะเบียนนัดหมายได้ทันที

หรือติดต่อ คุณม็อบ โดยตรงที่ (+66)62-497-4497 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ทำไมต้อง ANACADE ?

ประสบการณ์ใหม่ของการ Training ที่สร้าง Engagement

ไม่ใช่แค่เพียงความสนุกเท่านั้น แต่ยังเป็นการกระตุ้นพฤติกรรมให้เกิดการ ‘เสพติด’ และกระหายที่เรียนรู้จนจบกระบวนการ โดยที่สมองทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดได้

4 ทักษะ 5 บอร์ดเกม แสดงความสามารถระหว่างเล่น

‘ANACADE’ ออกแบบเฉพาะเพื่อฝึกและวัดผลทักษะ บนพื้นฐานการ Research อย่างเข้มข้น ให้ได้มาซึ่งกลไกการพัฒนาทักษะ 4Cs ได้จริง

ออกแบบเฉพาะเพื่อการวัดผลเป็นตัวเลขที่จับต้องได้จริง

จุดเด่นของ ‘ANACADE’ คือการเป็นเกมที่ออกแบบมาเฉพาะ เพื่อให้ผู้เล่นได้ใช้ทักษะและวัดผลได้จริง
ต่างจากการใช้เกมที่มีอยู่แล้วในท้องตลาดที่มีเป้าหมายเพียง ‘ความสนุก’ เป็นหลัก ที่ประยุกต์ใช้ได้หลายแบบทั้ง การวัดผลทักษะภายใน หรือแม้แต่การ Recruitment

ฝึก 4 ทักษะ ยุคใหม่ผ่าน 5 บอร์ดเกม ที่แสดงความสามารถระหว่างเล่น

Collaboration Skill

เกมสร้างนิสัยการรู้จักหน้าที่ของตัวเอง และเคารพความแตกต่างของผู้อื่น
ป้องกันการทะเลาะเบาะแว้งในทีม และสร้างการทำงานที่มีความสุข
ดึงศักยภาพของคนในทีมทุกคนออกมาให้มากที่สุด

Critical Thinking Skill

เกมบ่มเพาะทักษะการวางแผน จัดลำดับความสำคัญในการตัดสินใจ ไปจนถึงการตั้งคำถามและจับใจความ เพื่อวิเคราะห์การทำงานของตัวเองและลงมือแก้ไขปัญหา

Creativity Skill

ภารกิจเพื่อสร้างไอเดียให้แปลกใหม่ แตกต่าง และไม่ซ้ำใคร
คิดวิธีการแก้ปัญหายากๆ แบบสร้างสรรค์ และก้าวกระโดด
เพิ่มความมั่นใจในการเสนอไอเดียที่ไม่เคยมีมาก่อน

Communication Skill

ยกระดับการสื่อสารภายในทีมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
จากการสื่อสารอย่างตรงประเด็น และการทำความเข้าใจผู้ฟัง

4Cs Competency

บอร์ดเกมชุดใหญ่ ฝึกทุกทักษะในศตวรรษที่ได้ในเกมเดียว
ที่เหมาะสำหรับทั้ง Talent Development Program, Leadership Program และ Recruitment Process

BASE Playhouse

719 อาคารมิ้นท์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 4 ถ. พระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง

© 2021 BASE Playhouse