fbpx

ประสบการณ์สร้างทีมแบบใหม่
สนุก ไม่เหมือนใคร ได้ใจทุกคน

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม Team building ได้ที่ คุณวรุตม์ (+66)62-494-7425 

บอร์ดเกมสร้าง Collaboration Skill ที่ผู้เล่นจะได้ร่วมกันสร้างกลยุทธ์ร่วมกันในทีม เพื่อภารกิจพิชิตมังกร!! 

เกมสถานการณ์จำลอง ที่ทุกคนในทีมจะได้เรียนรู้การทำงานให้สอดประสานกัน ฝึกการแก้ปัญหาและตัดสินใจ แบบเจ้าของธุรกิจประกอบเครื่องบิน

เกมสถานการณ์จำลอง รวมพลังแก้ไขปัญหาบริษัทที่กำลังประสบเคราะห์กรรมแบบหาสาเหตุไม่ได้ ผู้เล่นจะต้องร่วมฝ่าภารกิจสะสมชิ้นส่วนของคลังปัดเป่าพลังงานลบในบริษัท ให้กลับมาปราศจากทุกข์ภัยอีกครั้ง

Effective Team Building คือการผสมผสานการสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม (Collaboration skill)
กับ Game & Activity Design เข้าด้วยกันเพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาคนขององค์กร

Memorable Moments

สร้างช่วงเวลาที่ดีร่วมกัน

Core Value Integration

เชื่อมโยงกับค่านิยมองค์กรอย่างแนบเนียน ผ่านกิจกรรมกระตุ้นพฤติกรรมแบบไม่รู้ตัว

Team Synergy Game Simulation

เกมที่ออกแบบเพื่อการสร้างทีมโดยเฉพาะ ผ่านกลไกกระตุ้นให้เกิดการลงมือพิชิตเป้าหมายร่วมกัน

Logistics & Hospitality Managing

จุดหมายปลายทางยอดนิยม

Entertaining Production & Decoration

ปล่อยจอยได้ทุกโมเมนต์

CSR Organizing

ตอบรับเป้าหมายสร้างคุณค่าให้กับสังคม

บรรยากาศความสนุก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หรือติดต่อ คุณวรุตม์ โดยตรงที่ (+66)62-494-7425 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

BASE Playhouse

719 อาคารมิ้นท์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 4 ถ. พระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง

© 2021 BASE Playhouse