fbpx
Effective communication

หลักสูตรฝึกทักษะการสื่อสาร
เพื่อการทำงานลื่นไหล ไม่สะดุด ได้ใจทุกคน

เพราะอะไร การสื่อสาร ถึงสำคัญกับการทำงานในองค์กร?

การทำงานร่วมกันในองค์กร ล้วนต้องใช้ ‘การพูด’ และ ‘การฟัง’ อยู่เสมอ ทั้งการประสานงาน การเจรจา การนำเสนอ หรือแม้แต่การอยู่ร่วมกันในทีม แต่การสื่อสารแบบมืออาชีพ ไม่ใช่แค่การส่งสารออกไปเพียงเท่านั้น แต่จะต้องผ่านการทำความเข้าใจผู้ฟัง พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์ในการเข้าถึงอีกด้วย การสื่อสารหรือ Communication Skill จึงเป็นทักษะพื้นฐาน ที่ทุกคนในองค์กรต้องมี

สื่อสารดี อะไรก็ดี
องค์กรจะได้อะไรบ้าง หากพนักงานสื่อสารเป็น 

เพิ่ม Productivity ทำงานร่วมกันได้ไม่มีสะดุด

เพิ่มความเป็นมืออาชีพ

เข้าถึงใจลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

เสริมทีมให้แข็งแกร่ง ทำงานร่วมกันได้ดี ลดความขัดแย้ง

สร้างบรรยากาศการทำงานที่ทุกคนแฮปปี้

แค่ฟังทฤษฎีอย่างเดียวไม่ได้ ต้องฝึกจริงด้วย

เพราะการสื่อสารมีหลากหลายรูปแบบ คอร์ส Effective Communication จึงเน้นการ
‘ฝึกจริง’ จำลองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหน้างานจริง ให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้อย่างทั่วถึง

คอร์สการสื่อสารทั่วไป

  • เนื้อหาจากทฤษฎีที่มีอยู่แล้ว และวิธีการแบบ Shortcut เป็นหลัก
  • กระบวนการสอนแบบเดิม ที่ขาดการมีส่วนร่วมระหว่างเรียน
  • กิจกรรมหรือ workshop แบบเดี่ยว ขาดการ discuss ร่วมกัน

เรียนกับ BASE Playhouse

  • ทลายกำแพงการสื่อสารร่วมกัน จากเคสจริงภายในทีม
  • กระบวนการเกมที่ผ่านการออกแบบมาเพื่อความสนุก กระตุ้นการมีส่วนร่วม
  • Workshop และกิจกรรมที่ฝึกจริง ออกแบบเพื่อสร้างทักษะโดยเฉพาะ

หลังจบคอร์สนี้จะได้อะไรบ้าง?

ทำความเข้าใจปัญหาอย่างเจาะลึก

วิเคราะห์ถึงต้นตอของการสื่อสารที่ไม่ชัดเจน

สร้างพื้นฐานให้แข็งแรง

รู้ปัจจัยที่ทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ

ได้เทคนิคการสื่อสารในบริบทต่าง ๆ

ฝึกผ่านสถานการณ์จริง
ในที่ทำงาน

เสริมความมั่นใจในการสื่อสาร

ผ่านการฝึกทักษะ Public Speaking ให้เข้าถึงใจผู้ฟัง

ทำความเข้าใจปัญหาอย่างเจาะลึก

วิเคราะห์ถึงต้นตอของการสื่อสารที่ไม่ชัดเจน

สร้างพื้นฐานให้แข็งแรง

รู้ปัจจัยที่ทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ

ได้เทคนิคการสื่อสารในบริบทต่าง ๆ

ฝึกผ่านสถานการณ์จริงในที่ทำงาน

เสริมความมั่นใจในการสื่อสาร

ผ่านการฝึกทักษะ Public Speaking ให้เข้าถึงใจผู้ฟัง

Speaker

NAPATROSTORN TANATHANYATORANUN

Learning Psychology
& Positive Psychology Specialist

ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเชิงบวกและการสื่อสารในองค์กร
คนไทยเพียงไม่กี่คนที่มีผลงานบทความในเว็บไซต์ PositivePsychology.com

Our Learning Vibe

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หรือติดต่อ คุณณัฐพล (แชมป์) โดยตรงที่ (+66)62-497-4497 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

BASE Playhouse

719 อาคารมิ้นท์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 4 ถ. พระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง

© 2021 BASE Playhouse