fbpx

Practical Project Execution in Disruptive Workplace

จัดการ Project ง่ายกว่าที่คิด พิชิตเป้าหมายด้วยเทคนิคการบริหารทีม

ยุคสมัยที่งานแบบ routine กลายเป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับพนักงานรุ่นใหม่
การทำงานเป็น Project จึงกลายเป็นสิ่งที่ท้าทายและน่าสนใจ แต่การบริหารทีมและ
การจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนและเกิดปัญหาอยู่ตลอดเวลา หลักสูตรนี้จะเปลี่ยนมุมมองในการจัดการโปรเจ็กต์และทีมให้กลายเป็นเรื่องง่าย ทำได้จริง เพื่อบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างแน่นอน

สิ่งที่จะได้รับหลังจากจบคอร์ส

เข้าใจภาพรวมของการบริหารทีมรุ่นใหม่ในโปรเจ็กต์ตั้งแต่เริ่มจนจบ

สามารถวางแผนเพื่อเตรียมรับปัญหาหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดจากโปรเจ็กต์ได้อย่างเฉียบแหลม

บริหารทรัพยากรที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สอดคล้องกับข้อจำกัดที่มักมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร

พนักงานที่ได้รับมอบหมายงานในลักษณะโปรเจ็กต์

ผู้นำหรือหัวหน้าทีมที่ต้องบริหารทีมและโปรเจ็กต์ให้ประสบความสำเร็จ

ผู้บริหารที่ต้องการเปลี่ยนวิธีการทำงานของทีมจาก routine เป็น Project-based

พนักงานที่ได้รับมอบหมายงานในลักษณะโปรเจ็กต์

ผู้นำหรือหัวหน้าทีม
ที่ต้องบริหารทีมและโปรเจ็กต์ให้ประสบความสำเร็จ

ผู้บริหาร
ที่ต้องการเปลี่ยนวิธีการทำงานของทีมจาก routine เป็น Project-based

Course Highlights

New Working Experience for New Generation Team: การสร้างบรรยากาศการทำงานที่สอดคล้องกับ Life Style ของพนักงานรุ่นใหม่

Project Management: หลักการบริหารโปรเจ็กต์ที่ย่อยจนง่ายและใช้ได้จริง

Project Team Collaboration: การประสานงานและการสื่อสารภายในทีมโปรเจ็กต์

คอร์สนี้จะได้ฝึกทักษะอะไรบ้าง

Project Management

เรียนรู้หลักการบริหารโปรเจกต์และเทคนิคต่าง ๆ

Collaboration

ฝึกการบริหารโปรเจกต์ด้วยเทคนิคการสร้างความร่วมมือภายในทีม

Speaker

เมธวิน ปิติพรวิวัฒน์ (ม๋ำ) 
Maytwin Pitipornvivat (Mum+)                            
Behavioral and Gamification Designer

ผู้สอนที่มีประสบการณ์ในวงการ Training และ Coaching มากว่า 9 ปี มีความเชี่ยวชาญในการใช้กลไกเกม (Gamification Design) ในการ customize การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

บรรยากาศภายในคอร์ส

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

หรือติดต่อ คุณแชมป์ โดยตรงที่ 062-497-4497 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

BASE Playhouse

719 อาคารมิ้นท์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 4 ถ. พระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง

© 2021 BASE Playhouse