fbpx

Our Learning Library

Effective Communication
สื่อสารองค์กรยังไง ให้งานไวขึ้น 2 เท่า
สื่อสารองค์กรยังไง ให้งานไวขึ้น 2 เท่า

สื่อสารองค์กรยังไง ให้งานไวขึ้น 2 เท่า

Highlight: บางครั้งปัญหาสำคัญที่ทำให้การทำงานวกไปวนมาอยู่ในอ่าง หรือไม่ขยับไปตาม Flow ที่ควรจะเป็นก็เกิดขึ้นจากการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพภายในองค์กร รูปแบบการสื่อสารในองค์กรที่ดี คือการสื่อสารที่มีความชัดเจนทั้ง Contact Person และตัวเนื้อหาที่จะสื่อสาร...

Design Thinking
เปลืองคน เปลืองเวลา เปลืองทรัพยากร - กับดักร้ายขององค์กรที่ขาด Design Thinking
เปลืองคน เปลืองเวลา เปลืองทรัพยากร – กับดักร้ายขององค์กรที่ขาด Design Thinking

เปลืองคน เปลืองเวลา เปลืองทรัพยากร – กับดักร้ายขององค์กรที่ขาด Design Thinking

Highlight ในปัจจุบันที่ Design Thinking หรือกระบวนการคิดที่ทำให้องค์กรสามารถคิด Solution ที่ตอบโจทย์ อย่างตรงใจให้กับลูกค้าเป็นสิ่งที่ถูกปรับใช้มากยิ่งขึ้นถ้า Design Thinking หายไปจากองค์กรจริง ๆ รูปแบบการทำงานหรือการแก้ไขปัญหาของลูกค้าก็คงวนอยู่กับที่ ไม่ได้...

Team Building
Team Building
Team Work จะ Work ได้อย่างไร? ถ้าไม่ใส่ใจ Collaboration Skills

Team Work จะ Work ได้อย่างไร? ถ้าไม่ใส่ใจ Collaboration Skills

Highlight: การทำงานเป็นทีมไม่ใช่แค่การทำงานร่วมกันเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้เพียงอย่างเดียว แต่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อนำไปสู่การเกิด Team Work ก็สำคัญเช่นเดียวกัน Collaboration Skills...

Generative AI
องค์กรต้องระวังอะไรบ้าง เมื่อพนักงานใช้ AI
องค์กรต้องระวังอะไร เมื่อ AI กลายเป็นตัวช่วยใหม่ของพนักงาน

องค์กรต้องระวังอะไร เมื่อ AI กลายเป็นตัวช่วยใหม่ของพนักงาน

ถ้าองค์กรใช้ AI แต่ไม่มีการตรวจสอบก่อนอาจทำให้เกิดปัญหาด้านลิขสิทธิ์ ความผิดคลาดทางข้อมูล คุณภาพของงานที่ไม่คงที่ หรือเสียความน่าเชื่อถือได้

Talent Development
เจาะกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร
เจาะกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร สำหรับองค์กรยุคใหม่

เจาะกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร สำหรับองค์กรยุคใหม่

Highlight - สิ่งที่คุณจะได้อ่าน บทนำ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร ตัวอย่างกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากร แนวทางในการพัฒนาบุคลากร สรุป บทนำ ในโลกขององค์กรสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง การพัฒนาบุคลากร (People...

Leadership
STAR เทคนิคช่วยเสริมการสัมภาษณ์แบบ One-on-One ให้ได้ผล

STAR เทคนิคช่วยเสริมการสัมภาษณ์แบบ One-on-One ให้ได้ผล

ในการทำงานนั้นการ One-on-One ถือเป็นหนึ่งเครื่องมือที่ดีในการให้ Feedback และเก็บ Insight ของผู้ใต้บังคับบัญชา หรือทีมงานในแผนก โดยสามารถใช้ในการพูดคุยถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นระหว่างทำงาน การขอความช่วยเหลือ หรือแม้แต่ Career path ที่คาดหวัง...

Talent Development
สูตรลับสร้าง Innovation Hackathon ในองค์กรปี 2023

สูตรลับสร้าง Innovation Hackathon ในองค์กรปี 2023

บทความนี้จะชวนทุกคน ไม่ว่าจะเป็น HR ในองค์กร หรือทีม Corporate Branding ที่สนใจในการจัด Hackathon ในองค์กร มาทำความเข้าใจที่มาที่ไป และสูตรการจัดงานแบบฉบับของ BASE Playhouse ที่รับรองว่าตอบโจทย์ที่องค์กรต้องการ และไม่เหมือนใครแน่นอน Hackathon คืออะไร?...

News
ปลุกพลังสร้างสรรค์ไอเดีย พร้อมทะยานสู่โลกอนาคตไปกับ ‘PTT Vacancies Venture Talent Hackathon 2022’

ปลุกพลังสร้างสรรค์ไอเดีย พร้อมทะยานสู่โลกอนาคตไปกับ ‘PTT Vacancies Venture Talent Hackathon 2022’

Highlights บทสัมภาษณ์เบื้องหลังจากผู้จัดโครงการ และความรู้สึกของผู้เข้าแข่งขันโครงการ ‘PTT Vacancies Venture Talent Hackathon 2022’ “...เด็กแต่ละคนในยุคนี้มีไอเดียที่อยู่ในหัว และก็มีประสบการณ์ที่แตกต่างจากคนรุ่นก่อนมาก ๆ จะเป็นเรื่องดีมาก ๆ...

Design Thinking
7 เหตุผล ที่องค์กรนำ Design Thinking ไปใช้แล้วไม่ได้ผล (พร้อมวิธีแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ)

7 เหตุผล ที่องค์กรนำ Design Thinking ไปใช้แล้วไม่ได้ผล (พร้อมวิธีแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ)

การคิดเชิงออกแบบ หรือ Design thinking เป็นวิธีกระบวนการออกแบบที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางในการแก้ปัญหาซึ่งได้รับความนิยมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเริ่มจากการเข้าใจผู้ใช้ (Empathizing) การกำหนดปัญหา การคิดวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ การสร้างต้นแบบ...

BASE Playhouse

719 อาคารมิ้นท์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 4 ถ. พระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง

© 2021 BASE Playhouse