fbpx

The New Normal Skills

เปิดโลกทักษะการทำงานยุคใหม่ ตอบรับสไตล์การทำงานแบบ Hybrid

ฝึกฝนให้พร้อมรับมือ l ปรับวิถีการทำงาน | นำทีมให้ทันโลก

Course Environment

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

หรือติดต่อโดยตรงที่ 062-497-4497 (K’Champ) เพื่อความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

BASE Playhouse

719 อาคารมิ้นท์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 4 ถ. พระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง

© 2021 BASE Playhouse