กลับ

Napatrostorn Tanathanyatoranun

Learning Psychologist & Positive Psychology Specialist

Lead Instructor in

Public Speaking – Positive Psychology – Effective Communication

 

Instructor Experience

Positive Psychology Specialist, & Learning Experience Designer
BASE Playhouse: A Skill house for everyone

Creative Psychologist, Glow Story
– Story Decode, Podcast with A Day Magazine
– Design psychology principle behind “AP House of Purpose Exhibition” and “วิชาชีวิต” which hit #1 Thailand’s trend twitter.
– Design process to humanize change in Organization Culture

Business Analyst, Thai Samsung Electronics
– Personal Assistant to Corporate Vice President
– Project Owner, SamsungxUniversities
– Project Leads, UNESCO-Samsung Hack Culture

Speaker Coordinator, Ultimate Success Partners
– Project Coordinator, 360 Business Mastery, The Sales Explosion Program
– Content Translator

Lecturer at Bangkok University International
– Major Communication Strategy and Ideation

TEDxBangkok & TEDxMahidolU
– Sponsorship Core team from 2016 – 2018
– MC Main Stage & Coach for team TEDxBangkok & [email protected] 2019

Team Writer, PositivePsychology.com
– Honored writer for viral articles

 

Academic Experience

• Certification in Specialization Foundation of Positive Psychology,University of Pennsylvania
• Certification in Communication Strategies for a Virtual Age, University of Toronto, Canada
• Certification Driving Change & Leading in the Disruptive World, UC Berkeley Center for Executive Education, USA
• Certification in Start with Strengths, VIA Institute on Characters with Credits from International Coach Federation
• Certification B.A.N.K. Speed Coding, BANKCODE, USA
• B.A.,Hons, Social Science, Minor Psychology, Mahidol University International College

BASE Playhouse

719 อาคารมิ้นท์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 4 ถ. พระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง

© 2021 BASE Playhouse