กลับ

Maytwin Pitipornvivat (Mum+)

Behavioral & Gamification Designer

Lead Instructor in

Leadership & Collaboration – Business & Entrepreneurship – Gamification

 

Instructor Experience

CEO & Co-founder :: Learning & Gamification Designer
BASE Playhouse : A Skill house for everyone

Official Mentor at BAScii, Chulalongkorn University
– Mentor in Business Startup & Entrepreneurship
– Coach in Project Management and leadership mentor

Mentor of the Ocean for Startups, Shark Tank (Thailand)
– Mentor for strartups application cohorts in Shark Tank (Thailand)

 Academic Instructor in 21st Century Skills & Entrepreneurship
– Instructor in Entrepreneurship Modules at Chula Engineering
– Specialized Instructor in Entrepreneurship Program in multiple schools

Associate Manager Strategy Deployment, Johnson&Johnson (TH)
– Global Operation Leadership Development Program in USA
– Business Training Program in USA (2.5-yr Program)
– Trainer & Coach in Business Finance, Business Project Management

President of Engineering Student Committee, CU
– Led and set direction for the organisation of over 3,500 people
– Trainer & coach in organisation management
– Senior Leadership Mentor

 

Academic Experience

• Gamification Specialisation
, The Wharton School, University of Pennsylvania, USA
• MSc. Thermal Power (Aerospace Propulsion), Cranfield University, United Kingdom
• B.Eng. Aerospace Engineering, International School of Engineering
, Chulalongkorn University, Thailand

BASE Playhouse

719 อาคารมิ้นท์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 4 ถ. พระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง

© 2021 BASE Playhouse