กลับ

Anand Kulpiyavaja

Learning Designer & Competency Assessment Lead

Lead Instructor in

Critical Thinking – Problem Solving – Time Management & Productivity

 

Instructor Profile Experience

Content & Assessment Director, Learning Designer and Instructor

Youngsters Business Unit Leader at BASE Playhouse

BASE Playhouse: A Skill house for everyone
– Instructor in Critical Thinking for Kbank, TMB, SC Asset
– Mentor & Consultant in Business and Entrepreneurship for JUMPSTART2020, Chula Engineering
– Coach & Facilitator in Design Thinking
 for BBL, Vejthani Hospital
– Facilitator for TEDx Youth @Bangkok Core Team 2019
– Facilitator in Project Management, Leadership & Teamwork
– Coach & Facilitator for Office of the Basic Education Commission
– Coach in Young Entrepreneurship Program 2019

Production Engineer and Painting Process Training in Toyota Motor Thailand

Vice President of Engineering Student Committee, CU
– Led and set direction for the organization of over 3,500 people
– Trainer & Coach in Organization Management
– Senior Leadership Mentor

 

Instructor Profile Education

Bachelor of Engineering, Mechanical Engineering
Chulalongkorn University, Thailand

BASE Playhouse

719 อาคารมิ้นท์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 4 ถ. พระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง

© 2021 BASE Playhouse