fbpx

ปลุกพลังใจให้พร้อมรับมือทุกสถานการณ์

ปลุกไฟให้พนักงานพร้อม Fight
ต้องมาจากสภาพแวดล้อมที่ดีในองค์กร

พนักงานที่หมดไฟ ไร้แรงจูงใจ สาเหตุหลักมักมาจากภาระงานที่เยอะขึ้น ยากขึ้น ยิ่งเจอการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เร็ว ยิ่งต้องใช้ ‘พลังใจ’ มหาศาล องค์กรจึงมีบทบาทสำคัญในการสร้าง ‘สภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน’ พร้อมรับการ Challenge มากมายในอนาคต

สภาพแวดล้อมที่ดีในองค์กร จะส่งผลดีอย่างไร?

ลดปัญหาพนักงาน Burnout

ทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น

ปลุกไฟให้พนักงานมั่นใจ งานดียิ่งขึ้น

เสริมภาพลักษณ์องค์กร ดึงดูด Top Talent

ชุดหลักสูตรอบรมเสริมสร้างพลังใจ พลิกโฉมองค์กรให้ทุกคนแฮปปี้

ดูแลทุกคลาสให้ตอบโจทย์ที่สุด ด้วยบริการ Learning Design Solution
โดยทีม Learning Designer
และ Game Designer

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หรือติดต่อ คุณวรุตม์ โดยตรงที่ (+66)62-494-7425 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

BASE Playhouse

719 อาคารมิ้นท์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 4 ถ. พระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง

© 2021 BASE Playhouse