fbpx

Effective Team Communication in Hybrid Working Style

หลักการนำทีมยุคใหม่ ในสไตล์การทำงานแบบ Hybrid

การทำงานในโลกยุคปัจจุบัน ความสามารถในการทำงานอย่างเดียวไม่พอ
ในหลักสูตรนี้ จะพาไปรู้จักกับการสื่อสารที่ดี มีประสิทธิภาพ
และการนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน
เพื่อปลดล็อคศักยภาพของทีมให้สามารถทำงานร่วมกันได้แบบไม่มีกำแพงมากั้น

 

สิ่งที่จะได้รับหลังจากจบคอร์ส

รู้จักโครงสร้างของการสื่อสารที่ดี และออกแบบการสื่อสารให้เหมาะสมกับบริบทของตัวเอง

ลดกำแพงทางการสื่อสารระหว่างทีม

Workflow ในกระบวนการทำงานของพนักงานที่มากขึ้น ด้วยการสื่อสารที่ดี

คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร

พนักงานยุคใหม่ทุกระดับที่จะต้องปรับตัวเข้ากับการทำงานในโลกยุคออนไลน์

พนักงานทุกระดับที่กำลังพบเจอกับปัญหาในการทำงานเนื่องจากการสื่อสารที่ขัดข้อง

องค์กรที่มีแนวโน้มที่จะทำการปรับรูปแบบการทำงานให้เป็นแบบ Hybrid มากขึ้น

พนักงานยุคใหม่ทุกระดับ
ที่จะต้องปรับตัวเข้ากับการทำงานในโลกยุคออนไลน์

พนักงานทุกระดับ
ที่กำลังพบเจอกับปัญหาในการทำงานเนื่องจากการสื่อสารที่ขัดข้อง

 

องค์กรที่มีแนวโน้ม
ที่จะทำการปรับรูปแบบการทำงานให้เป็นแบบ Hybrid มากขึ้น

 

Course Highlights

Element of effective communcation: รู้จักกับโครงสร้างของการสื่อสารอย่างครบทุกองค์ประกอบเพื่อการออกแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

Active communication: การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วม สร้างความมั่นใจว่าสารที่สื่อไปถึงผู้รับอย่างถูกต้อง

Hybrid communication: การปรับตัวให้ทันกับโลกยุคใหม่ ออกแบบให้วิธีการสื่อสารของทีมเหมาะสมกับรูปแบบการทำงานในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

Speaker

เมธวิน ปิติพรวิวัฒน์ (ม๋ำ) 
Maytwin Pitipornvivat (Mum+)                            
Behavioral and Gamification Designer

ผู้สอนที่มีประสบการณ์ในวงการ Training และ Coaching มากว่า 9 ปี มีความเชี่ยวชาญในการใช้กลไกเกม (Gamification Design) ในการ customize การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

บรรยากาศภายในคอร์ส

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

หรือติดต่อ คุณแชมป์ โดยตรงที่ 062-497-4497 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

BASE Playhouse

719 อาคารมิ้นท์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 4 ถ. พระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง

© 2021 BASE Playhouse