fbpx

องค์กรต้องปรับตัวอย่างไรในยุค

ในยุค Tech Disruption เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของทุกอุตสาหกรรม ธุรกิจที่ไม่ปรับตัว ให้เข้ากับเทรนด์ใหม่ ๆ อาจถูก Disrupt หรือถูกแทนที่ได้

ผู้นำยุคนี้

ต้องมีทักษะอะไรบ้าง?

เส้นทางสู่การเป็น “ผู้นำแห่งอนาคต”

ปลุกพลังคนทำงานยุคTech Disruption

วัดผลได้ชัดเจนกว่า ด้วยแบบประเมินความสามารถผู้นำที่จะช่วยยกระดับองค์กรได้มากขึ้น

Our Learning Vibes

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หรือติดต่อ คุณวรุตม์ โดยตรงที่ (+66)62-494-7425 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

BASE Playhouse

719 อาคารมิ้นท์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 4 ถ. พระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง

© 2021 BASE Playhouse