fbpx

Co-Creating Shared Value

BASE เกิดมากจากการจัดค่ายให้น้องๆ มัธยม เพื่อเติมทักษะที่จำเป็นให้กับชีวิต และสามารถทักษะดังกล่าวไปเสริมให้การเดินทางไปถึงความฝันในแต่ละคนชัดเจนมากขึ้นได้ เรายังเชื่อมันในการเรียนรู้เช่นนี้อยู่ และเชื่อว่าองค์กรในประเทศไทยก็เชื่อเช่นเดียวกัน จึงเกิดเป็นบริการ Co-Creating Shared Value เพื่อร่วมกับองค์กรต่างๆ ในการสร้างการเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างการเรียนรู้แบบใหม่ ที่ใช้ได้จริง สนุก และยั่งยืนขึ้น

On Going Project

Triton

Junior Entrepreneur Accelerator

โปรแกรมบ่มเพาะและติดอาวุธให้กับเด็กรุ่นใหม่ ตั้งแต่มัธยมจนถึงมหาวิทยาลัย ในการสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองตั้งแต่ศูนย์ไปจนถึงการจัดหาเงินทุนจากนักลงทุน Triton เกิดจากการจับมือกันของ BASE Playhouse ที่เชื่อในศักยภาพของเด็กรุ่นใหม่และเชี่ยวชาญด้านการสร้างทักษะผู้ประกอบการให้กับเด็กรุ่นใหม่ และ Shark Tank E-School โดยมีเป้าหมายที่จะช่วยสร้างโอกาสให้กับเด็กรุ่นใหม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจตัวจริง ภายใต้ความเชื่อที่ว่าเด็กรุ่นใหม่มีศักยภาพและการทำธุรกิจไม่จำเป็นต้องรอเป็นผู้ใหญ่

Our Social Impact Stories

AFTERKLASS by KBANK

เราร่วมกับ AFTERKLASS เพื่อจัดค่ายพัฒนาทักษะให้หลายรูปแบบมาถึง 2 ปี ทั้งค่ายพัฒนา Soft skill สุดสนุกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Communication, Public Speaking, Leadership, Financial Planning และค่ายสุดพิเศษอย่าง AFTERKLASS YOUNG TECH START UP KAMP ที่จัดมาเป็นปีที่ 2 ในรูปแบบ hackathon เพื่อสร้างไอเดียธุรกิจที่ตอบโจทย์ ใช้งานได้จริง จากน้องๆ มัธยมทั่วประเทศ บอกเลยว่าไอเดียบางทีม ล้ำหน้าและแก้ปัญหาให้คนได้จำนวนมาก

BAScii: Bachelor of Arts and Science in Integrated Innovation

คณะนักสร้างนวัตกรรมเปิดใหม่ของจุฬาฯ ที่มีแนวคิดเช่นเดียวกับ BASE Playhouse ว่า 21st Century Skill เป็นฐานที่สำคัญของการพัฒนา Startup เจ๋ง ๆ ให้เกิดในประเทศ
BASE ได้โอกาสไปเป็น Mentor ระยะยาวเพื่อช่วย Coach น้องๆ ให้ทำสามารถสร้างธุรกิจจริง จนถึงจดทะเบียนบริษัทได้ภายในระยะเวลา 3-4 ปี

Shark Tank Thailand

รายการธุรกิจพิชิตล้าน เรียลลิตี้โชว์เชิงธุรกิจ ที่เชิญนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จระดับหมื่นล้าน มาให้นักธุรกิจมือใหม่ นำเสนอไอเดียเพื่อแลกกับเงินลงทุนในรูปแบบต่างๆ โดย BASE Playhouse ได้ไปมีส่วนร่วมในฐานะ Mentor of the Ocean หรือ Shark นอกแท็งค์ เพื่อคัดเด็กมัธยม มหาวิทยาลัย ที่มีไอเดีย ต้นแบบผลิตภัณฑ์ และช่วยเสริมองค์ความรู้และปรับปรุงแนวคิดของธุรกิจให้กระชับ ตรงใจ ตอบโจทย์มากขึ้นก่อนเข้ารายการ

สัมนานักธุรกิจน้อย

สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้โอกาสเราในการจัดค่าย นักธุรกิจน้อย กิจกรรมการบ่มเพาะทักษะผู้ประกอบการยุคใหม่ โดยนำนักเรียนจาก 100 ทีม ทั่วประเทศที่มีสินค้าและบริการในชุมชน มาต่อยอด ในรูปแบบการจัดค่าย ผ่านกิจกรรมแบบ Workshop แบบเกมฉบับ BASE Playhouse ลองทำธุรกิจจำลอง และสถานการณ์จำลอง และนำของที่ขายอยู่มาลงมือต่อยอดความรู้กันจริงๆ ฝึกทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ ตามสโลแกนโครงการนักธุรกิจน้อยฯ : “คิดเป็น ทำได้ ขายเป็น”

K Capstone

โปรแกรมฝึกงานนักศึกษาของธนาคารกสิกรไทยที่ให้ประสบการณ์จริงผ่านการลงมือทำจริง โดย BASE Playhouse เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างทักษะการทำงานเป็นทีมและสร้างความไว้วางใจในรูปแบบทีมยุคใหม่ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการทำโปรเจคร่วมกัน

Mentor of young startup in Thailand

ที่ปรึกษาของโครงการพัฒนานักธุรกิจเริ่มต้นใหม่ในมุมของทักษะผู้ประกอบการ ทักษะการทำงานเป็นทีม และทักษะต่างๆ ที่จะช่วยให้เด็กรุ่นใหม่สร้าง Startup ขึ้นมาได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ซึ่งได้มีโอกาสไปร่วมกับหลายๆ โครงการชั้นนำในไทย ได้แก่ โครงการ Startup Thailand League by NIA , โครงการของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP) ,โครงการของ ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation) และ โครงการของสมาคมศิษย์เก่า วิศวะจุฬาฯ (IOIC – Intania Open Innovation Club)

Afterklass by KBANK

เราร่วมกับ AFTERKLASS เพื่อจัดค่ายพัฒนาทักษะให้หลายรูปแบบมาถึง 2 ปี ทั้งค่ายพัฒนา Soft skill สุดสนุกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Communication, Public Speaking, Leadership, Financial Planning และค่ายสุดพิเศษอย่าง AFTERKLASS YOUNG TECH START UP KAMP ที่จัดมาเป็นปีที่ 2 ในรูปแบบ hackathon เพื่อสร้างไอเดียธุรกิจที่ตอบโจทย์ ใช้งานได้จริง จากน้องๆ มัธยมทั่วประเทศ บอกเลยว่าไอเดียบางทีม ล้ำหน้าและแก้ปัญหาให้คนได้จำนวนมาก

BAScii: Bachelor of Arts and Science in Integrated Innovation

คณะนักสร้างนวัตกรรมเปิดใหม่ของจุฬาฯ ที่มีแนวคิดเช่นเดียวกับ BASE Playhouse ว่า 21st Century Skill เป็นฐานที่สำคัญของการพัฒนา Startup เจ๋ง ๆ ให้เกิดในประเทศ
BASE ได้โอกาสไปเป็น Mentor ระยะยาวเพื่อช่วย Coach น้องๆ ให้ทำสามารถสร้างธุรกิจจริง จนถึงจดทะเบียนบริษัทได้ภายในระยะเวลา 3-4 ปี

Shark Tank Thailand

รายการธุรกิจพิชิตล้าน เรียลลิตี้โชว์เชิงธุรกิจ ที่เชิญนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จระดับหมื่นล้าน มาให้นักธุรกิจมือใหม่ นำเสนอไอเดียเพื่อแลกกับเงินลงทุนในรูปแบบต่างๆ โดย BASE Playhouse ได้ไปมีส่วนร่วมในฐานะ Mentor of the Ocean หรือ Shark นอกแท็งค์ เพื่อคัดเด็กมัธยม มหาวิทยาลัย ที่มีไอเดีย ต้นแบบผลิตภัณฑ์ และช่วยเสริมองค์ความรู้และปรับปรุงแนวคิดของธุรกิจให้กระชับ ตรงใจ ตอบโจทย์มากขึ้นก่อนเข้ารายการ

สัมนานักธุรกิจน้อย

สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้โอกาสเราในการจัดค่าย นักธุรกิจน้อย กิจกรรมการบ่มเพาะทักษะผู้ประกอบการยุคใหม่ โดยนำนักเรียนจาก 100 ทีม ทั่วประเทศที่มีสินค้าและบริการในชุมชน มาต่อยอด ในรูปแบบการจัดค่าย ผ่านกิจกรรมแบบ Workshop แบบเกมฉบับ BASE Playhouse ลองทำธุรกิจจำลอง และสถานการณ์จำลอง และนำของที่ขายอยู่มาลงมือต่อยอดความรู้กันจริงๆ ฝึกทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ ตามสโลแกนโครงการนักธุรกิจน้อยฯ : “คิดเป็น ทำได้ ขายเป็น”

K Capstone

โปรแกรมฝึกงานนักศึกษาของธนาคารกสิกรไทยที่ให้ประสบการณ์จริงผ่านการลงมือทำจริง โดย BASE Playhouse เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างทักษะการทำงานเป็นทีมและสร้างความไว้วางใจในรูปแบบทีมยุคใหม่ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการทำโปรเจคร่วมกัน

Mentor of young startup in Thailand

ที่ปรึกษาของโครงการพัฒนานักธุรกิจเริ่มต้นใหม่ในมุมของทักษะผู้ประกอบการ ทักษะการทำงานเป็นทีม และทักษะต่างๆ ที่จะช่วยให้เด็กรุ่นใหม่สร้าง Startup ขึ้นมาได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ซึ่งได้มีโอกาสไปร่วมกับหลายๆ โครงการชั้นนำในไทย ได้แก่ โครงการ Startup Thailand League by NIA , โครงการของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP) ,โครงการของ ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation) และ โครงการของสมาคมศิษย์เก่า วิศวะจุฬาฯ (IOIC – Intania Open Innovation Club)

Learners Showcase

ParkDee Application

จับคู่คนจอดรถและผู้ให้ที่จอดรถแบบเรียลไทม์

ParkDee คือ แอพพลิเคชั่นสั่งการด้วยเสียงที่จับคู่ผู้ที่มองหาที่จอดรถให้เจอกับผู้มีที่ว่างและอยากเปลี่ยนเป็นที่จอดรถแบบเรียลไทม์ โมเดลธุรกิจนี้อยู่ภายใต้โครงการ Young Tech Startup Kamp 2020 by Afterklass , KBank ที่ทางทีม BASE Playhouse เป็นผู้ออกแบบกระบวนการสร้างไอเดียธุรกิจให้กับน้องๆ โดยเป็นเด็กมัธยมทั้งหมด แผนธุรกิจนี้ได้ถูกเมนทอร์และโค้ชโดยพี่ๆ จาก BASE ตั้งแต่เริ่มไอเดียจากศูนย์จนได้สร้างออกมาเป็น Prorotype จริง จนได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการไปในที่สุด

ติดตามโครงการ

นิทานกอดนอน

ตุ๊กตานิทานยกระดับนิทานพื้นบ้านไทย

ตุ๊กตานิทาน ที่ช่วยให้พ่อแม่เล่นกับลูก
ได้สนุกขึ้น นานขึ้น และยกระดับ
วัฒนธรรมและนิทานพื้นบ้านไทย ไอเดียธุรกิจโดยน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเพลินพัฒนา ภายใต้หลักสูตรผู้ประกอบการที่ BASE Playhouse ออกแบบให้กับโรงเรียน ไอเดียนี้ถูกเมนทอร์และโค้ชโดยทีม BASE ผ่านกระบวนการสร้างธุรกิจในห้องเรียนจนกลายเป็นไอเดียที่ได้ที่หนึ่งในงาน Problem-Based Learning ของโรงเรียนเพลินพัฒนา

ติดตามโครงการ

Rebaggie

เปลี่ยนเสื้อผ้าเก่าให้เป็นกระเป๋าดีไซน์สุดเก๋

Rebaggie คือผลงานไอเดียธุรกิจ จากหลักสูตรผู้ประกอบการ ที่ BASE Playhouse ออกแบบให้กับโรงเรียนเพลินพัฒนา ที่มีคอนเสปในการเปลี่ยนเสื้อผ้าเก่าในตู้เสื้อผ้า ในการนำมา design และขึ้นรูปใหม่ให้กลายเป็นกระเป๋าดีไซน์เก๋ที่เข้ากับบุคลลิกของลูกค้า ด้วยหลักการ Value-added Recycle เพื่อแก้ปัญหา fast fashion โดยทีมน้องๆ มัธยมเจ้าของโครงการใช้ความสนใจส่วนตัวในด้านแฟชัน และ sustainability มาประกอบกับกระบวนการสร้างธุรกิจ จนออกมาเป็นแผนธุรกิจ Social Enterprise

ติดตามโครงการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

หรือติดต่อ คุณแชมป์ โดยตรงที่ (+66)62-497-4497 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

BASE Playhouse

719 อาคารมิ้นท์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 4 ถ. พระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง

© 2021 BASE Playhouse