fbpx

The Essentials

พัฒนาทักษะพื้นฐาน ที่พนักงานทุกคนต้องมี

ย่อยง่าย l ได้ลงมือทำจริง l เหมาะสำหรับทุกตำแหน่งในองค์กร

Course Environment

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

หรือติดต่อ คุณแชมป์ โดยตรงที่ 062-497-4497 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

BASE Playhouse

719 อาคารมิ้นท์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 4 ถ. พระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง

© 2021 BASE Playhouse