fbpx
STAR เทคนิคช่วยเสริมการสัมภาษณ์แบบ One-on-One ให้ได้ผล

STAR เทคนิคช่วยเสริมการสัมภาษณ์แบบ One-on-One ให้ได้ผล

ในการทำงานนั้นการ One-on-One ถือเป็นหนึ่งเครื่องมือที่ดีในการให้ Feedback และเก็บ Insight ของผู้ใต้บังคับบัญชา หรือทีมงานในแผนก โดยสามารถใช้ในการพูดคุยถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นระหว่างทำงาน การขอความช่วยเหลือ หรือแม้แต่ Career path ที่คาดหวัง...