fbpx
สื่อสารองค์กรยังไง ให้งานไวขึ้น 2 เท่า

สื่อสารองค์กรยังไง ให้งานไวขึ้น 2 เท่า

Highlight: บางครั้งปัญหาสำคัญที่ทำให้การทำงานวกไปวนมาอยู่ในอ่าง หรือไม่ขยับไปตาม Flow ที่ควรจะเป็นก็เกิดขึ้นจากการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพภายในองค์กร รูปแบบการสื่อสารในองค์กรที่ดี คือการสื่อสารที่มีความชัดเจนทั้ง Contact Person และตัวเนื้อหาที่จะสื่อสาร...