fbpx
เปลืองคน เปลืองเวลา เปลืองทรัพยากร – กับดักร้ายขององค์กรที่ขาด Design Thinking

เปลืองคน เปลืองเวลา เปลืองทรัพยากร – กับดักร้ายขององค์กรที่ขาด Design Thinking

Highlight ในปัจจุบันที่ Design Thinking หรือกระบวนการคิดที่ทำให้องค์กรสามารถคิด Solution ที่ตอบโจทย์ อย่างตรงใจให้กับลูกค้าเป็นสิ่งที่ถูกปรับใช้มากยิ่งขึ้นถ้า Design Thinking หายไปจากองค์กรจริง ๆ รูปแบบการทำงานหรือการแก้ไขปัญหาของลูกค้าก็คงวนอยู่กับที่ ไม่ได้ Solution...
7 เหตุผล ที่องค์กรนำ Design Thinking ไปใช้แล้วไม่ได้ผล (พร้อมวิธีแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ)

7 เหตุผล ที่องค์กรนำ Design Thinking ไปใช้แล้วไม่ได้ผล (พร้อมวิธีแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ)

การคิดเชิงออกแบบ หรือ Design thinking เป็นวิธีกระบวนการออกแบบที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางในการแก้ปัญหาซึ่งได้รับความนิยมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเริ่มจากการเข้าใจผู้ใช้ (Empathizing) การกำหนดปัญหา การคิดวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ การสร้างต้นแบบ และการทดสอบวิธีแก้ปัญหา...
The Next Design Thinking — ขั้นถัดไปคืออะไรกันแน่ (9 รูปแบบ)

The Next Design Thinking — ขั้นถัดไปคืออะไรกันแน่ (9 รูปแบบ)

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ หรือ Design Thinking ในประเทศไทยกลายมาเป็น Buzzword ใน 1–2 ปีที่ผ่านมา มี Workshop ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดมากมาย องค์กรต่างๆ เซ็ททีมขึ้นมาสอน สร้างคอร์สออนไลน์มาถ่ายทอดความรู้นี้ในองค์กรกันเยอะมากขึ้น BASE...