fbpx

Talk Session ที่จะไม่ใช่แค่การอัพเดทเทรนด์ แต่จะพาไปสำรวจลึกถึงการใช้เทคโนโลยีพัฒนาทักษะเชิง Practical
พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญด้าน People Development ในองค์กรชั้นนำ!

เข้าร่วมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย 

BASE Playhouse

719 อาคารมิ้นท์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 4 ถ. พระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง

© 2021 BASE Playhouse