fbpx
3 ทักษะที่คนทำงานต้องมี ก่อนจะตามโลกไม่ทัน

3 ทักษะที่คนทำงานต้องมี ก่อนจะตามโลกไม่ทัน

Highligths:  3 ทักษะพื้นฐานที่ถูกจัดอันดับสูงสุด โดย McKinsey & Company ที่เหล่าคนทำงานห้ามขาด เพราะจะช่วยเพิ่มโอกาสสู่การเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานในอนาคต คือ Adaptability (ความสามารถในการปรับตัว), Coping with uncertainty (ความสามารถในการรับมือกับความไม่แน่นอน)...