fbpx
สื่อสารองค์กรยังไง ให้งานไวขึ้น 2 เท่า

สื่อสารองค์กรยังไง ให้งานไวขึ้น 2 เท่า

Highlight: บางครั้งปัญหาสำคัญที่ทำให้การทำงานวกไปวนมาอยู่ในอ่าง หรือไม่ขยับไปตาม Flow ที่ควรจะเป็นก็เกิดขึ้นจากการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพภายในองค์กร รูปแบบการสื่อสารในองค์กรที่ดี คือการสื่อสารที่มีความชัดเจนทั้ง Contact Person และตัวเนื้อหาที่จะสื่อสาร...
เปลืองคน เปลืองเวลา เปลืองทรัพยากร – กับดักร้ายขององค์กรที่ขาด Design Thinking

เปลืองคน เปลืองเวลา เปลืองทรัพยากร – กับดักร้ายขององค์กรที่ขาด Design Thinking

Highlight ในปัจจุบันที่ Design Thinking หรือกระบวนการคิดที่ทำให้องค์กรสามารถคิด Solution ที่ตอบโจทย์ อย่างตรงใจให้กับลูกค้าเป็นสิ่งที่ถูกปรับใช้มากยิ่งขึ้นถ้า Design Thinking หายไปจากองค์กรจริง ๆ รูปแบบการทำงานหรือการแก้ไขปัญหาของลูกค้าก็คงวนอยู่กับที่ ไม่ได้ Solution...
องค์กรต้องระวังอะไร เมื่อ AI กลายเป็นตัวช่วยใหม่ของพนักงาน

องค์กรต้องระวังอะไร เมื่อ AI กลายเป็นตัวช่วยใหม่ของพนักงาน

Highlight ปัจจุบันการใช้ AI Generated เข้ามาช่วยในการทำงานของพนักงานในองค์กรมีความแพร่หลายและอยู่ในหลายฝ่ายมากยิ่งขึ้น แต่คนที่สามารถเรียนรู้ AI และใช้ประโยชน์สูงสุดจากมันได้ถึงจะเป็นผู้ชนะในการใช้ AI ถ้าองค์กรใช้ AI...