fbpx

Agile Working in Digital Age

สร้าง Culture การทำงานยุคใหม่ ด้วยกระบวนการแบบ Agile

อย่ารอให้ความเปลี่ยนแปลงมาชะลอการเติบโตขององค์กร ใช้การบริหารแบบ Agile
เพื่อเปลี่ยนปัญหาที่เกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงให้เป็นกลายเป็นการได้เปรียบอย่างมีขั้นเชิง

 

สิ่งที่จะได้รับหลังจากจบคอร์ส

สามารถปรับการทำงานแบบ Agile ให้เข้ากับทีมในปัจจุบัน

 Mindset ในการบริหารใหม่ ที่เน้นการรับ Feedback เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์

สามารถเข้าใจเป้าหมายของทีมและสามารถจัดการตัวเองให้เป้าหมายของทีมบรรลุได้

คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร

พนักงานทุกคนที่อยากศึกษากระบวนการทำงานแบบ Agile

ผู้บริหารที่อยากเปลี่ยนการทำงานของทีมให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

หัวหน้าทีมที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการทำงานของทีมย่อยให้รวดเร็ว เพื่อตอบเป้าหมายใหญ่ขององค์กร

พนักงานทุกคน
ที่อยากศึกษากระบวนการทำงานแบบ Agile

ผู้บริหารที่อยากเปลี่ยนการทำงาน
ของทีมให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

 

หัวหน้าทีมที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
การทำงานของทีมย่อยให้รวดเร็ว เพื่อตอบเป้าหมายใหญ่ขององค์กร

 

Course Highlights

Leadership in all situation: mindset และเลนส์ของภาวะผู้นำในการมองสถานการณ์ข้างหน้าอย่างเฉียบแหลม

Agile Working Processes: ขั้นตอนการทำงานแบบ Agile

How to give and receive Feedback: การให้ Feedback และรับ Feedback ที่ดี เพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนา Product

Speaker

เมธวิน ปิติพรวิวัฒน์ (ม๋ำ) 
Maytwin Pitipornvivat (Mum+)                            
Behavioral and Gamification Designer

ผู้สอนที่มีประสบการณ์ในวงการ Training และ Coaching มากว่า 9 ปี มีความเชี่ยวชาญในการใช้กลไกเกม (Gamification Design) ในการ customize การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

บรรยากาศภายในคอร์ส

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

หรือติดต่อ คุณแชมป์ โดยตรงที่ 062-497-4497 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

BASE Playhouse

719 อาคารมิ้นท์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 4 ถ. พระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง

© 2021 BASE Playhouse