fbpx
องค์กรต้องระวังอะไร เมื่อ AI กลายเป็นตัวช่วยใหม่ของพนักงาน

องค์กรต้องระวังอะไร เมื่อ AI กลายเป็นตัวช่วยใหม่ของพนักงาน

Highlight ปัจจุบันการใช้ AI Generated เข้ามาช่วยในการทำงานของพนักงานในองค์กรมีความแพร่หลายและอยู่ในหลายฝ่ายมากยิ่งขึ้น แต่คนที่สามารถเรียนรู้ AI และใช้ประโยชน์สูงสุดจากมันได้ถึงจะเป็นผู้ชนะในการใช้ AI ถ้าองค์กรใช้ AI...