fbpx
How to develop talent in organizations in the AI era. – 7 วิธีพัฒนา Talent ในองค์กรในยุค AI

How to develop talent in organizations in the AI era. – 7 วิธีพัฒนา Talent ในองค์กรในยุค AI

เมื่อเราก้าวเข้าสู่ยุคของปัญญาประดิษฐ์ (AI) องค์กรต่าง ๆ ต่างแสวงหาวิธีที่จะนำหน้าเกมธุรกิจอยู่ตลอดเวลา เราเห็นข่าวการนำ AI อย่าง Chat GPT ของ OpenAI มาช่วยเราทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและชเติบโตอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมต่างๆ และส่งผลให้ความต้องการ Talent...