Disrupt the Old Way
of Corporate Training

ปลดล็อคความสามารถที่ซ่อนอยู่ของทุกคนในองค์กร
ผ่านกระบวนการฝึก และการเรียนรู้อย่างถูกต้อง

Why BASE Playhouse for Corporate ?

      

เราพัฒนาความสามารถของคนในองค์กร ผ่าน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความรู้ ทักษะ และ ทัศนคติ รวมทั้งการกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมใหม่ที่ถูกต้อง

ซึ่งช่วยให้การตัดสินใจ และประสิทธิภาพในการทำงาน ของบุคคลากรพัฒนายิ่งขึ้น และส่งผลดีต่อธุรกิจทั้งองค์กร

Our Services

Talent Development & Training Course

หลักสูตรพัฒนาทักษะยุคใหม่
ที่สามารถ Customized ให้ตรงกับโจทย์ทางธุรกิจ
ได้สนุกและได้ลงมือทำจริงกว่าหลักสูตรไหน ๆ

Skill Assessment & Recruitment

คัดเลือกบุคคลากรให้เฉพาะเจาะจงกว่าเดิม
ด้วยการวัดผลและทดสอบทักษะ Soft Skills
ผ่านเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ

Our Clients

Corporate

School

Learners

Workshops

%

Net Promoter Scores

Our Learning Vibes

Words From Our Learners 

Co-Creation Shared Value

ร่วมสร้างคุณค่าด้านการศึกษา
ต่อสังคมให้กับองค์กร

Learning Library

News
[Newsletter] SEEN จับมือกับ AIESEC in Thailand แล้ว เตรียมความพร้อมสู่การสร้าง Impact ที่ยิ่งใหญ่ให้กับเยาวชนทั่วประเทศ!

[Newsletter] SEEN จับมือกับ AIESEC in Thailand แล้ว เตรียมความพร้อมสู่การสร้าง Impact ที่ยิ่งใหญ่ให้กับเยาวชนทั่วประเทศ!

เมื่อวันที่ 19 เมษายนที่ผ่านมา BASE Playhouse นำโดยคุณม๋ำ - เมธวิน ปิติพรวิวัฒน์ CEO และ co-founder ได้ร่วมมือกับ AIESEC in Thailand อย่างเป็นทางการ เพื่อนำแพลตฟอร์ม SEEN เครื่องมือวัดความสามารถและศักยภาพ ไปใช้เพื่อเสริมเป้าหมายขององค์กร ที่ต้องการสร้าง Impact ให้กับเยาวชนทั่วประเทศ

Future Skill
3 ทักษะที่คนทำงานต้องมี ก่อนจะตามโลกไม่ทัน

3 ทักษะที่คนทำงานต้องมี ก่อนจะตามโลกไม่ทัน

3 ทักษะพื้นฐานที่ถูกจัดอันดับสูงสุด โดย McKinsey & Company ที่เหล่าคนทำงานห้ามขาด เพราะจะช่วยเพิ่มโอกาสสู่การเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานในอนาคต คือ Adaptability (ความสามารถในการปรับตัว), Coping with uncertainty (ความสามารถในการรับมือกับความไม่แน่นอน) และ Synthesizing messages (การสังเคราะห์ข้อความ)

Future Skill
3 วิธีรักษา Talent ให้อยู่กับองค์กรได้ในระยะยาว รับมือกับกระแส The Great Resignation

3 วิธีรักษา Talent ให้อยู่กับองค์กรได้ในระยะยาว รับมือกับกระแส The Great Resignation

Highlight กระแส The Great Resignation หรือการลาออกครั้งใหญ่ของพนักงาน Gen Z นั้นเกิดขึ้นเพื่อทวงคืนเวลาชีวิตที่หายไป ผู้คนสนใจในการสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้เวลาว่างเพื่อเติมเต็มความสุขให้ตนเองอย่างเพียงพอองค์กรที่ต้องการรักษา talent ให้อยู่กับองค์กรได้นาน...

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

หรือติดต่อ คุณแชมป์ โดยตรงที่ (+66)62-497-4497 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

BASE Playhouse

719 อาคารมิ้นท์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 4 ถ. พระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง

© 2021 BASE Playhouse